Time4HR dla pracowników

Wspieram Pracowników HR w rozwoju, aby biznes nie mógł się bez nich obejść. Wzmacniam zaangażowanie, rozwijam pasję do HR, towarzyszę w realizacji zawodowych marzeń i wykorzystaniu talentów.

Jak pomagam?

  • wspieram w budowaniu ekspertyzy merytorycznej w obszarze „miękkiego” HR
  • rozwijam przedsiębiorczość, uczę w optymalny sposób wykorzystywać dostępne zasoby
  • dzielę się wiedzą z obszaru psychologii zachowań pojedynczych osób i zespołów
  • pomagam odnaleźć indywidualną ścieżkę kariery opartą na wewnętrznych wartościach, talentach i pasji
  • dostarczam wiedzę na temat bieżących trendów HR
  • inspiruję do rozwoju w obszarze HR i stawania się profesjonalnym partnerem dla biznesu

Jak to robię?

W mojej pracy wykorzystuję następujące narzędzia:

  • coaching indywidualny i zespołowy (z wykorzystaniem twórczych technik pracy, tzw. artecoaching)
  • mentoring (szczególnie dla HR Biznes Partnerów, HR Menedżerów oraz Kierowników Projektów HR)
  • prowadzę warsztaty i szkolenia z obszarów „miękkiego” HR w oparciu o potrzeby zidentyfikowane na bazie procesu HPI