KIM JESTEM?

Nazywam się Katarzyna Bogusz-Przybylska. Wartości, którymi kieruję się w codziennym życiu to wolność, szczerość i szacunek. Żeby je realizować także na polu zawodowym, stworzyłam firmę Time4HR, w ramach której pomagam Menedżerom tworzyć atmosferę pracy, która sprzyja autentyczności i zaangażowaniu.

Wierzę, że każdy człowiek i każda firma mają swój niepowtarzalny charakter. Uważam, że rolą Menedżerów oraz działów HR jest wspieranie realizacji misji i strategii firmy poprzez utrzymanie zaangażowania pracowników. Kluczem do tego są trafnie dobrane i profesjonalnie zbudowane rozwiązana oraz atmosfera sprzyjająca autentyczności. Pomagam budować pomosty między potrzebami pracowników i potrzebami biznesowymi firmy. Moim zdaniem prawdziwi HRowcy to nie tylko pracownicy działów HR, bo jestem przekonana, że każdy Menedżer jest HRowcem.

Profesjonalnych HRowców łączą następujące cechy:

  • są ekspertami merytorycznymi w obszarze HR – mają wiedzę i doświadczenie w obszarze HR, którym się zajmują, w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem pracowników
  • są przedsiębiorcami – rozumieją zasady działania biznesu i budowania przewagi konkurencyjnej firmy
  • są psychologami – nie muszą mieć dyplomu psychologa, ale znają podstawy psychologii zachowań pojedynczych osób i zespołów
  • są pasjonatami HR – doskonale wiedzą, co chcą robić w życiu osobistym i zawodowym, mają pomysł na siebie i konsekwentnie go realizują, dają przykład, jak zaangażowaniem zarządzać własną karierą, harmonią między życiem osobistym i zawodowym

W pracy stawiam na transparentną komunikację, profesjonalizm, efektywność oraz optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Wspieram Menedżerów w rozwoju, by stanowili profesjonalnych partnerów biznesowych dla swoich współpracowników. Pomagam zespołom w tworzeniu rozwiązań, które wzmacniają niepowtarzalną kulturę organizacyjną, przyciągają talenty, uwalniają potencjał i wspierają pracowników w osiąganiu przewagi konkurencyjnej firmy.

W realizacji większych projektów zapraszam do współpracy pasjonatów i doświadczonych ekspertów z branży HR.


KATARZYNA BOGUSZ-PRZYBYLSKA założycielka Time4HR

Przez wiele lat zdobywała doświadczenie zawodowe pracując na różnych stanowiskach w działach HR międzynarodowych korporacji z branży telekomunikacyjnej oraz FMCG. Pracowała jako HR Biznes Partner, trener, odpowiadała za budowanie kultury organizacyjnej, zarządzanie szkoleniami oraz rozwojem pracowników ze wszystkich szczebli organizacji. Zrealizowała wiele projektów w obszarze rozwoju pracowników i organizacji. Zbudowała i wdrożyła narzędzia rozwojowe wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi (m.in. jest współautorką narzędzia do oceny 360 stopni eBadanie.com). Dyplomowany coach SWPS i Laboratorium Psychoedukacji. Specjalizuje się w coachingu i mentoringu dla pracowników HR. W 2014 roku została finalistką konkursu Top HR Manager organizowanego przez Wolters Kluwer. Od 2015 roku prowadzi własną firmę Time4HR. W wolnych chwilach pisze blog dla kobiet, które chcą zaakceptować siebie i bez frustracji łączyć w życiu wiele ról – BabskieTabu.pl.